Αψινθοσφυριχτής - Charadrius asiaticus

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ξένες ονομασίες

 • Συστηματική ταξινόμηση

 • Ομοταξία: Aves (Πτηνά)
 • Τάξη: Charadriiformes (ΧΑΡΑΔΡΙΟΜΟΡΦΑ)
 • Οικογένεια: Charadriidae (ΧΑΡΑΔΡΙΟΙ)
 • Γένος: Charadrius
 • Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα

 • Μέγεθος: Μήκος: 18-20 cm
 • Βάρος: 70 gr
 • Ανοιγμα Φτερών: 55-61 cm
 • Διαχείμαση-Βιότοπος-Τροφή

 • Κυνήγι

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Αηδόνι - Luscinia megartynchos Αργυροπούλι - Pluvialis squatarola »

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .