Κατηγορίες όπλων

Επαναληπτικές Cal 12 (Χράπα-Χρούπα)

 
 
Κυνηγετικά 'Οπλα > Καραμπίνες > Καραμπίνες επαναληπτικές > Kαραμπίνες επαναληπτικές Cal 12 (Χράπα-Χρούπα)
Benelli   
ΜΟΝΤΕΛΟΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣΤΙΜΗ
BENELLI Nova 12 71 cm  
MAVERICK   
ΜΟΝΤΕΛΟΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣΤΙΜΗ
MAVERICK 31006-31007-31011 12 76 cm  
MAVERICK 31014-31151 12 71 cm  
MAVERICK Mod 95 12 64 cm  
MOSSBERG   
ΜΟΝΤΕΛΟΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣΤΙΜΗ
MOSSBERG 500 Camo 12 70 cm  
MOSSBERG 500 mariner 12 61 cm  
MOSSBERG 500 Special Hunter 12 61 cm  
MOSSBERG 835 12 70 cm  
MOSSBERG 835 Camo 12 70 cm  
MOSSBERG 835 Special Hunter 12 70 cm  
MOSSBERG 835 Viking 12 70 cm  
WINCHESTER   
ΜΟΝΤΕΛΟΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣΤΙΜΗ
Winchester SXP DEFENDER 12 56 cm  
Winchester SXP BLACK SHADOW 3.5' 12 66 cm  
Winchester SXP FIELD 12 71 cm  

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .