Κατηγορίες όπλων

Πλαγιόκαννα Cal12

Baikal   
ΜΟΝΤΕΛΟΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣΤΙΜΗ
BAIKAL MP43M 12 72 cm  

 BAIKAL IZH43KH 12 71 cm  712 € 
 BAIKAL ΙΖΗ43M 3 ΤΣΟΚ 12  72 cm 518 € 
 BAIKAL ΙΖΗ43M 3 ΤΣΟΚ MAGNUM 12  72 cm 538 € 
 BAIKAL MP43EM1C MAGNUM 3 ΤΣΟΚ 12 66-71 cm  600 € 
 BAIKAL MP43EM1C MAGNUM 3 ΤΣΟΚ NICKEL 12 66 cm  620 € 
Beretta   
ΜΟΝΤΕΛΟΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣΤΙΜΗ
Beretta 471 EL SILVER HAWK  12 71 cm  
Beretta 471 Silver Hwak 12 71 cm  
Beretta 486 Parallelo 12 66-71 cm  
Franchi   
ΜΟΝΤΕΛΟΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣΤΙΜΗ
Franchi Highlander 12 71 cm  
MERKEL   
ΜΟΝΤΕΛΟΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣΤΙΜΗ
Merkel 40 E 12 71 cm 4.250 € 
Merkel 40 Lux 12 71 cm 5.300 € 
Merkel 60 Jubilaum 12 71 cm 38.000 € 
Merkel 60 E 12 71 cm 6.300 € 
Merkel 60 Lux 12 71 cm 7.900 € 
Verney-Carron   
ΜΟΝΤΕΛΟΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣΤΙΜΗ
Verney Carron J.E.T. CANARDOUZE JT12MPP80 12 80 cm  
Verney Carron J.E.T. CANARDOUZE JT12MCI80 12 80 cm  
Verney Carron J.E.T. RUSTIC JT12DP70 12 70 cm  

 

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .