Κατηγορίες όπλων

Αλληλεπιθετα (Super Pose) Cal 20

Beretta   
ΜΟΝΤΕΛΟΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣΤΙΜΗ
Beretta 686 Onyx. 20 71 cm  
Beretta 686 Silver Pigeon S. 20 71 cm  
Beretta 686 Silver Pigeon. 20 71 cm  
Beretta 687 EELL Diamond Pigeon. 20 71 cm  
Beretta 687 EL Gold Pigeon II. 20 71 cm  
Beretta 687 Silver Pigeon II. 20 71 cm  
Beretta 687 Silver Pigeon III. 20 71 cm  
Beretta 687 Silver Pigeon IV. 20 71 cm  
Browning   
ΜΟΝΤΕΛΟΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣΤΙΜΗ
Browning B425 Light Hunter 20 71 cm  
Browning B425 Light Hunting 20 71 cm  
Browning Cynergy Pro Sport. 20 71 cm  
Franchi   
ΜΟΝΤΕΛΟΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣΤΙΜΗ
Franchi Falconet S. 20 66 cm  
Verney-Carron   
ΜΟΝΤΕΛΟΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣΤΙΜΗ
Verney Carron Premier 20 20 66 cm

 

BAIKAL  
ΜΟΝΤΕΛΟΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣΤΙΜΗ
BAIKAL MP27EM1C CAL 20 20 66-72,5 cm 792 € 

 

 

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .