Κατηγορίες όπλων

Αληλλεπίθετα (Super Pose) Cal 12

Baikal   
ΜΟΝΤΕΛΟΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣΤΙΜΗ
BAIKAL MP27M MAGNUM 12 72 cm 584 € 
BAIKAL MP27M NICKEL 12 72 cm 607 € 
BAIKAL MP27M MAGNUM 3 ΤΣΟΚ  12  72,5  cm  687 €
BAIKAL MP27M1C MAGNUM 3 ΤΣΟΚ  12  72,5  cm   700 € 
BAIKAL MP27EM MAGNUM 3 ΤΣΟΚ NICKEL  12  72,5  cm  730 € 
BAIKAL MP27EM1C MAGNUM  12  72 cm  677 € 
BAIKAL MP27EM1C MAGNUM 3 ΤΣΟΚ  12  67,5- 72,5 cm 753 €
BAIKAL MP27EM1C MAGNUM 3 ΤΣΟΚ NICKEL  12  66-72,5 cm 792 € 
BAIKAL MP27EM1C MAGNUM SPORTING  12  75 cm  1026 € 
BAIKAL MP233EA MAGNUM SPORTING 12 75 cm 1233 €
Beretta   
ΜΟΝΤΕΛΟΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣΤΙΜΗ
Beretta 686 Silver Pigeon I   66-71 cm 1850
Beretta 686 SILVER PIGEON I SPORTING 12 71 cm 1850
Beretta SV10 PREVAIL III 12 71 cm 2500
Beretta Beretta 692 Sporting  12 71-76-81 cm 3700
Beretta ULTRA LIGHT GOLD 12 62-67-71 cm 2500
Beretta 686 White Onyx 12 71 cm  
Beretta 686 Silver Pigeon S 12 71 cm  
Beretta 687 EELL Diamond Pigeon 12 71 cm  
Beretta 687 EL Gold Pigeon II 12 71 cm  
Beretta 687 Silver Pigeon II 12 71 cm  
Beretta 687 Silver Pigeon III 12 71 cm  
Beretta 687 Silver Pigeon IV 12 71 cm  
Beretta 687 Silver Pigeon V 12 71 cm  
Beretta Ultralicht 12 71 cm  
Beretta Ultralight De Luxe 12 71 cm  
Bernardelli   
ΜΟΝΤΕΛΟΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣΤΙΜΗ
BERNARDELLI 200 12 71 cm  
BERNARDELLI Luck 12 68 cm  
Browning   
ΜΟΝΤΕΛΟΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣΤΙΜΗ
Browning B525 12 71 cm  
Browning B525 Advance 12 71 cm  
Browning B525 Elite 12 71 cm  
Browning B525 Hunter Ultimate 12 71 cm  
Browning B525 Prestige 12 76 cm  
Browning Cynergy Pro Sport 12 71 cm  
Browning Cynergy Sporter 12 71 cm  
Browning Cynergy Sporter Composite Black Ice 12 71 cm  
Franchi   
ΜΟΝΤΕΛΟΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣΤΙΜΗ
Franchi Falconet S 12 71 cm  
Franchi Falconet Titanium 12 71 cm  
Franchi Falconet Titanium SL 12 71 cm  
MAROCCHI   
ΜΟΝΤΕΛΟΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣΤΙΜΗ
MAROCCHI Finn Classic 512 SC 12 70 cm  
MAROCCHI Finn Classic 512 SD 12 70 cm  
MAROCCHI Finn Classic 512 SD Prestige 12 70 cm  
MAROCCHI Zero 3 12 70 cm  
MERKEL   
ΜΟΝΤΕΛΟΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣΤΙΜΗ
Merkel 2000 12 68 cm  
Merkel 2000 Standard 12 71 cm  
Merkel 2001 12 68 cm  
Merkel 2002 12 71 cm  
Merkel 2003 12 71 cm  
Merkel 303 12 71 cm  
RFM   
ΜΟΝΤΕΛΟΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣΤΙΜΗ
RFM Alexander Magnum 12 70 cm  
Verney-Carron   
ΜΟΝΤΕΛΟΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣΤΙΜΗ
Verney Carron AQUILON 12 71 cm  
Verney Carron Chokinox 12 68 cm  
Verney Carron Sagittaire Becassier 12 60 cm  
Verney Carron Sagittaire Chokinox 12 68 cm  
Verney Carron Sagittaire Polynox 12 68 cm  
Verney Carron Sagittaire Polynox Magnum 12 68 cm  
Verney Carron Sagittaire Premier 16 71 cm  
Verney Carron Sagittaire Premier Magnum 12 71 cm  
Verney Carron Super 9 III Fulgur 12 71 cm  
Verney Carron Super 9 III Fulgur Magnum 12 76 cm  
Verney Carron Super 9 III Fulgur Polynox Magnum 12 71 cm  
Verney Carron Super 9 III Grand Becassier. 12 61 cm  
Verney Carron Super 9 III Plume 12 71 cm  
Verney Carron Super 9 III Super Leger 12 66 cm  
Verney Carron Super 9 III Super Leger Polynox 12 66 cm  
WINCHESTER   
ΜΟΝΤΕΛΟΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣΤΙΜΗ
Winchester Select Gold Light-Becasse 12 71 cm 2250  
Winchester Select Light-Becasse 12 66-71 cm 1980  
Winchester Select Midnight Gold 12 66 cm 1550  
Winchester Select Sporting II  12 71-76-81 cm 1980 
Winchester Energy Sporting Signature Adjustable 12 76 cm 2650 
ZABALA   
ΜΟΝΤΕΛΟΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣΤΙΜΗ
ZABALA Century Classic  12  70 cm  
ZABALA Special Woodcock 12 60 cm  
ZABALA Suprema 12 70 cm  
ZABALA XL 90 12 70 cm
HAENEL   
ΜΟΝΤΕΛΟΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΜΗΚΟΣ ΚΑΝΝΗΣΤΙΜΗ
HAENEL Jaeger 11  12  71 cm 1290  

 

 

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .