Καψύλιο

Σκοπός του καψυλίου είναι η ανάφλεξη της πυρίτιδος και η απότομος δημιουργία αερίων  τα οποία πιέζουν το κυάθιο με τα σκάγια ώστε να εξέλθουν της κάννης με μεγάλη ταχύτητα.

Συνίσταται από μικρό μεταλλικό κυάθιο που εμπεριέχει το εμπύρευμα και τοποθετείται στη βάση του μεταλλικού πάφυλα  Η επίκρουσή του από τον επικρουστήρα προκαλεί ανάφλεξη της πυρίτιδας...και προώθηση των σκαγίων.
 Στην αγορά κυκλοφορούν τα παρακάτω καψύλια:
M 684  Martignoni
M 686  Martignoni
M 688  Martignoni
CX 50  Cheddite
CX 1000  Cheddite
CX 2000  Cheddite
615   Fiocchi
616   Fiocchi

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .