Σκάγια

Αποτελούν και αυτά σημαντικό στοιχείο του φυσιγγίου...και σκοπός τους είναι η καταβολή του θηράματος.

Η σφαιρικότητα τους, το υλικό κατασκευής τους, η σκληρότητά τους, το μέγεθός τους η ομοιμορφία τους είναι σημαντικοί παράμετροι στη κατασκευή τους. 
 Κατασκευάζονται από μόλυβδο Pb υλικό ελατόν, μεγάλου ειδικού βάρους, φθηνό στο οποίο προστίθενται μικρές ποσότητες Αντιμονίου (1-2%) με αποτέλεσμα να αυξάνει η σκληρότητα του ώστε να ελαχιστοποιούνται οι παραμορφώσεις των σκαγίων, οι συγκεντρώσεις να γίνονται κανονικές και να παρουσιάζουν διεισδυτικότητα. Αναλόγως της σκληρότητας τους διακρίνονται σε Μαλακά, Ημίσκληρα, Σκληρά και Επιμεταλλωμένα.
 Στα επιμεταλλωμένα σκάγια το λεπτό εξωτερικό περίβλημα αποτελείται από χαλκό ή νικέλιο και γίνεται αύξηση της σκληρότητος, δημιουργία πυκνότερης δέσμης σκαγίων χωρίς συσσωματώσεις.

 

 Η αρίθμηση των σκαγίων ποικίλει από χώρα σε χώρα. 
Παραθέτουμε παρακάτω πίνακα αρίθμησης που χρησιμοποιούμε σήμερα με τις πραγματικές διαστάσεις (διάμετρος) σε χιλιοστά (mm)

Νο   000 = 4,75 mm
Νο       0 = 4,25 mm
Νο       1 = 4,00 mm
Νο       2 = 3,75 mm
Νο       3 = 3,50 mm
Νο       4 = 3,25 mm
Νο       5 = 3,00 mm
Νο       6 = 2,75 mm
Νο       7 = 2,50 mm
Νο       8 = 2,25 mm
Νο       9 = 2,00 mm
Νο     10 = 1,75 mm
Νο     11 = 1,50 mm
Νο     12 = 1,25 mm

Για τη καταβολή του θηράματος πέρα από την απόσταση (40-50 μέτρα το μέγιστο) που χρειάζεται γιά θανατηφόρο αποτέλεσμα απαιτείται και ανάλογο μέγεθος και αριθμός σκαγίων

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποιά Νο σκαγίων απαιτούνται γιά τα γνωστά θηρεύσιμα είδη
.

Σεβροτίνες
.............Αγριόχοιρος
Νο   000
 .................
Νο       0..................Αγριόχηνα
Νο       1 .................Αλεπού, Αγριόχηνα
Νο       
2..................Αλεπού, Αγριόχηνα, Πάπιες
Νο       3..................Λαγός
Νο       4 .................Λαγός 
Νο       5 .................Λαγός, Αγριοκούνελο
Νο       6 .................Λαγός, Αγριοκούνελο, Πέρδικα, Φάσσα, Φαλαρίδα, Πάπιες, Κορακοειδή
Νο       7
 .................Τρυγόνια, Φαλαρίδες, Μπεκάτσα,
Νο       8
 .................Ορτύκια, Μπεκατσίνια, Τσίχλες
Νο       9 .................Ορτύκια, Μπεκατσίνια, Σιταρήθρες
Νο     10 .................
Νο     11 .................
Νο     12 .................

Σεβροτίνες: Είναι ειδικά χονδρά σκάγια, διαμέτρου μεγαλυτέρα του Νο 000 (4,75 mm)
Για το Cal 12 αντιστοιχούν οι παρακάτω διάμετροι, αριθμός σεβροτινών και βάρος κάθε μιάς:

Νο       2
 = 8,65 mm -  9........3,70 gr
Νο       4 = 7,65 mm - 12.......2,70 gr
Νο       6 = 6,80 mm - 15.......1,90 gr
Νο       8 = 6,20 mm - 21.......1,40 gr

Κυνηγετικές Βολίδες: Είναι βλήματα (μονόβολα) ειδικής κατασκευής γιά τη καταβολή θηραμάτων  και κυρίως μεγάλων τριχωτών. Το σχήμα της βολίδας είναι σφαιρικό ή αεροδυναμικό-κωνικό γιά ευθυβολία και άμεσο θανατηφόρο αποτέλεσμα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βάλλονται απο όπλα με σύσφιξη κυλινδρική ****

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .