Μεταλλικός Πάφυλας

Ο πάφυλας είναι το μεταλλικό κυλινδρικό περίβλημα, συνήθως από ορείχαλκο ή ατσάλι και είναι εκείνο που στηρίζει και κλείνει από τη μιά μεριά τον κάλυκα και και στη βάση του τοποθετείται το καψύλιο.
Το ύψος του ποικίλει και προσφέρει ανάλογα υψηλότερες αντοχές στο φυσίγγι τη στιγμή της ανάφλεξης της πυρίτιδας στο σημείο αυτό.
Συνηθισμένα ύψη είναι τα 8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm.

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .