Κάλυκας

Ο κάλυκας στα σημερινά φυσίγγια των λειόκαννων όπλων είναι ένας πλαστικός σωλήνας, παλαιότερα και λιγότερο σήμερα χάρτινος και σπανιότερα μεταλλικός. 

Περιβάλλεται και στηρίζεται στη βάση του από μεταλλικό ορειχάλκινο ή ατσάλινο κυλινδρικό σωλήνα γνωστό ως πάφυλα που στο κεντρικό σημείο της βάσης του τοποθετείται το καψύλιο. Ο πάφυλας εξέχει στη βάση του δημιουργώντας μία "πατούρα" που αντιστοιχεί και εισέρχεται στη παρόμοια της θαλάμης ώστε το φυσίγγιο να εμφράζεται σε αυτήν.
 Οι πλαστικοί κάλυκες κυριαρχούν σήμερα στην αγορά λόγω του μικρού κόστους κατασκευής των, της προστασίας της γόμωσης από την υγρασία...της αντοχής των σε σχισίματα, του σωστού κλεισίματος του φυσιγγίου, την σωστή του έμφραξη του φυσιγγίου στη θαλάμη του όπλου που οφείλεται στην ελαστικότητά τους, την δυνατότητα κατασκευής τους σε όλα τα διαμετρήματα κλπ.

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .