Νόμος 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α/98)

Σύσταση Οργανισμού πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανιαμού Πληρωμών και Ελέγχου Koινοτικών Eνισxύσεων Πρoσανατολισμoύ και Eγγυήσεων, Oργανισμoύ Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Πρoϊόvτων, Γενικών Διευθύνσεων και Θέσεων προσωπικού στο Yπ.Γεωργίας και «Εταιρείας Aξιoποίησης της Aγρoτικής Γης» Α.Ε.  και άλλες διατάξεις .

Αρθρο 57

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.Δ.86/1969 
1
.Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τα υφιστάμενα Καταφύγια Θηραμάτων μετονομάζονταισε Καταφύγια Αγριας Ζωής και διέπονται εφεξής από τις διατάξεις του Ν.Δ 86/69 και του παρόντος.
2.Στο Αρθρο 253 του ΝΔ 86/69 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 τουΝ.177/75 (ΦΕΚ 205 Α/75) η φράση “.....του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας εν γένει” αντικαθίσταται με την φράση “των πληθυσμών των θηραμάτων και των λοιπών ειδών της άγριας πανίδας ώς και των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας”.
3. Οι παράγραφοι 5,6,7 και 8 του αρθρου 254 του ΝΔ 86/69 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρο 4 του Ν.177/75, αντικαθίσταται ώς εξής.
5. Με αποφάσεις του οικείου Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ιδρύονται Καταφύγια Αγριας Ζωής σε δασικές, δασοσκεπείς, χορτολιβαδικές, ελώδεις, υγροτοπικές, αγροτικές, παρόχθιες, παραλίμνιες και παράκτιες, καθώς και σε ερημονησίδες με την προϋπόθεση ότι οι εκτάσεις αυτές,είτε είναι απαραίτητες γιά τη διατροφή, διαχείμαση, αναπαραγωγή ή τη διάσωση των ειδών της άγριας πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας, είτε είναι απαραίτητες γιά την επιβίωση ενός ή περισσοτέρων ειδών της άγριας πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας που είναι μοναδικά,σπάνια ή απειλούνται με εξαφάνιση ή αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα τύπου βιοτόπου.
6.Εντός των Καταφυγίων Αγριας Ζωής ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  η Θήρα κάθε θηράματος και κάθε είδους της άγριας πανίδας,η σύλληψη κάθε είδους της άγριας πανίδας γιά μη ερευνητικούς σκοπούς, η καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση, η καταστροφή των ζωντανών φυτοφρακτών,η αμμοληψία,η αποστράγγιση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών πόρων και η ένταξη έκτασης καταφυγίου άγριας ζωής σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. Η εκτέλεση έργων ή εργασιών και ιδίως αλιευτικά έργα,έργα αναδασμού, τουριστικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, λατομεία, μεταλλεία και δρόμοι εκτελούνται αφού προηγουμένως έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτπώσεων τύπου Α’ και έχει χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
 Κατ’εξαίρεση επιτρέπεται η σύλληψη ειδών της άγριας πανίδας και η μεταφορά τους προς εμπλουτισμό άλλων κατάλληλων περιοχών μόνο από τη Δασική Υπηρεσία.
7.Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να απαγορεύεται ή να τίθεται όροι ή περιορισμοί στην άσκηση της αλιείας, γεωργίας, βοσκής, υλοτομίας, χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της συλλογής και κοπής αρωματικών, βαφικών, αρτυματικών, μελισσοκομοκών και ανθοκομικών-διακοσμητικών φυτών γιά εμπορικούς σκοπούς.
8. Εντός των Καταφυγίων Αγριας Ζωής η Δασική Υπηρεσία δύναται να προγραματίζει και εκτελεί ειδικά έργα βελτίωσης του βιοτόπου των καταφυγίων άγριας ζωής και έργα ικανοποίησης των οικολογικών αναγκών του βιολογικού κύκλου των ειδών άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και ιδίως αναδάσωση,διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων,διατήρηση εκτάσεων με παραδοσιακές καλλιέργειες, έργα αναβάθμισης και αποκατάστασης υγροτοπικών εκτάσεων, δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών φυτικής βλάστησης, δημιουργία δενδροστοιχιών κατά μήκος των αγροτικών δρόμων και ελωδών εκτάσεων. Τα εν λόγω ειδικά έργα ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 τουΝ.996/1979 (ΦΕΚ289Α)“
4. Το αρθρο 255 του ΝΔ 86/69 αντικαθίσταται ώς εξής:
α) Η παρ. 10 του αρθρου 255 αντικαθίσται ώς εξής.
“10. Επιτρέπεται καθ’όλο το έτος η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων, που συνοδεύονται από κυνηγούς ή κυναγωγούς,χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο σε περιορισμένες εκτάσεις, που καθορίζονται από την οικεία Δασική Αρχή.
 Επίσης επιτρέπεται η διεξαγωγή Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων σκύλων δεικτών με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του ΥΠ.ΓΕ, που Δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Β) Η παρ.11 του άρθρου καταργείται από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.
5. Το αρθρο 258 τουΝΔ 86/69 τροποποιείται ώς εξής.
Α) Η περίπτωση η’ της παρ.3 του αρθρου 258 καταργείται.
Β) μετά τη παρ.5 του αρθρου 258 που προστέθηκε με τη παρ.3 του αρθρου 7 του Ν.177/75 πριστίθεται νέα παράγραφος 6,το κείμενο της οποίας έχει ώς εξής.
6. α. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ χωρίς άδεια η εξαγωγή , εισαγωγή, επανεξαγωγή, επανεισαγωγή, διαμετακόμιση, πώληση, αγορά, διαφήμιση, μίσθωση, εμπορική εκμετάλευση, ο αντιπραγματισμός και γενικά η κατοχή, διάθεση, φύλαξη, έκθεση, μεταφορά, αποστολή και διακίνηση:
αα) των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών επεξεργασμένων ή μη.
ββ) των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών που γεννήθηκαςν και εκτράφηκαν, εκτρέφονται σε αιχμάλωσία ή έχουν παραχθεί τεχνητά, επεξεργασμένων ή μη, καθώς και των ειδών ή δειγμάτων που αποτελούν μέρος προσωπικών ή οικιακών αντικειμένων, και 
γγ) των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ή επεξεργασμένων ή μη .που χρησιμοποιούνται γιά δάνεια ή ανταλλαγές γιά μη εμπορικούς σκοπούς μεταξύ αναγνωρισμένων επιστημόνων και επιστημονικών-ερευνητικών ιδρυμάτων..........
Β) Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία αναγνώρισης και εποπτείας των νομικών προσώπων που υποδέχονται, φυλάσσουν και περιθάλπουν είδη της άγριας πανίδας, ώς κέντρα περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια γιά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης περίπτωσης.
 Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα αναγνωρίζονται ώς Κέντρα Περίθαλψης Ειδών Αγριας Πανίδας εφόσον η λειτουργία τους δεν αντίκειται στις ισχύουσες περί δημοσίας υγείας διατάξεις. 

Aρθρο 58 
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων τουΝ.1845/89 «Ανάπτυξη και oξιολόγηoη της αγροτικής έρευνας-τεχνολογίας-Δασoπρoσταoiα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102 Α')
.......
9.Όποιoς διέρχεται μέσα από δάση τόπους και δασικές εκτάσεις είτε ως περιπατητής ή κατασκηνωτής ή επαγγελματίας δασοκαρπωτής ή βοσκός, 
καθώς και όποιος θηρεύει ή συλλέγει ή συλλαμβάνει ή κατέχει ή διακινεί οπουδήποτε,ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ σε έλεγχο ταυτότητας αδείας κυνηγίου, άδειας CITES. άδειας μεταφοράς δασικών προϊόντων κλπ.. εφόσον κληθεί από το δασικό όργανο. Σε στάθμευση και έλεγχο των στoιxείων ταυτότητας και των αυτοκινήτων υποχρεούνται επίσης όλοι οι οδηγοί που διέρχονται από οδούς που διασχίζουν δάση ή δασικές εν γένει εκετάσεις, καθώς και από οδούς του εθνικού και επαρχιακού διιcτύoυ, όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι μετφέρoνται παράνομα δασικά εμπορεύματα ή θηράματα ή είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, ή αντικείμενα δυνάμενα να προκαλέσουν ρύπανση, βλάβες ή καταστροφές στη δασική χλωρίδα και την άγρια πανίδα. Κανείς δεν υπόκειται στον παραπάνω έλεγχο χωρίς προηγούμενη επiδειξη της υπηρεσιακήςς ταυτότητας του δασικού Οργάνου που τον ενεργεί.Ο έλεγχoς του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται και σε κάθε χώρο, όπου διατίθενται, διακινούνται, φυλάσσσoνται, εκτiθενται, εμπορικά εκμεταλλεύονται είδη της Αγριας Xλωρίδας kαι της Αγριας Πανιδας και των δειγμάtων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεpγασμένων ή μη, σε σuνεργασια όπου  απαιτείται 
με υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών
.....κλπ

Αρθρο 59
Συμπλήρωση διατάξεων του Ν.998/79 (ΦΕΚ 289 Α/79)
1. Στο άρθρο 15 του Ν.998/79 μετά την παρ. 6 προστίθεται παράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής:
7.Οι δασικές αρχές με απόφαση του Γεν.Γραμματέα της περιφέρειας γιά λόγους προστασίας της Αγριας Πανίδας, της Αυτοφυούς Χλωρίδας και των βιότοπών τους, δύνανται να απαγορεύουν τη διέλευση τροχοφόρων οχημάτων στο δασικό οδικό δίκτυο. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο χρόνος και ο χώρος της απαγόρευσης, οι τυχόν εξαιρέσεις (αγρότες, καλλιεργητές, βοσκοί κλπ) καθώς και τα τεχνικά μέσα που απαιτούνται γιά την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης (μπάρες, πινακίδες κλπ)
Οι παραβάτες της παρ.7 του αρθρου 15 τιμωρούνται με πρόστιμο από 50.000 δρχ. μέχρι 150.000 δρχ και με φυλάκιση από 2 έτη έως 6 μήνες.

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .