• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Κυνηγετικοί Χάρτες Ελλάδος 2018 -19 ( www.alopix.mobi )

Καταμέτρηση αγριόγιδου στο Φρακτό Παρανεστίου Δράμας ..

Ημερομηνία Καταχώρισης: .

.. για όγδοη χρονιά από την ΚΟΜΑΘ και το Δασαρχείο Δράμας

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΕΔΡΑ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 173 – 175 551 34 - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 477128 – 477129, 6973 808934, FAX 2310 473863 – 475301
http://www.hunters.gr, e-mail: hunters@hunters

..την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016...η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης (ΚΟΜΑΘ) και το Δασαρχείο Δράμας με επιτελείο επιστημονικών συνεργατών και ομοσπονδιακών θηροφυλάκων, συνεπικουρούμενοι από εθελοντές κυνηγούς των κυνηγετικών συλλόγων Δράμας, Αλεξανδρούπολης και Θεσσαλονίκης και από επόπτες του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και υπό την επιστημονική ευθύνη του ΤΕΙ Καρδίτσας, Τμήμα Δασοπονίας, ολοκλήρωσαν την καταμέτρηση του πληθυσμού του αγριόγιδου. Συμμετείχαν περισσότεροι από 8 Δασολόγοι και Δασοπόνοι των κυνηγετικών οργανώσεων
Η δράση αυτή διοργανώνεται στα πλαίσια του επιστημονικού έργου της ΚΟΜΑΘ που αποτελεί μεγάλο κομμάτι των φιλοθηραματικού της έργου
Σκοπός του έργου είναι να επιτευχθεί μια όσο το δυνατόν λεπτομερέστερη απογραφή του πληθυσμού και των ενδιαιτημάτων του αγριόγιδου στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ροδόπης (Ελληνικό τμήμα), με επίκεντρο το δάσος του Φρακτού. Επίσης να ελεγχθεί η ορθότητα της μεθόδου καταμέτρησης και να επεκταθεί μελλοντικά και σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.

Ο πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων που καταμετρήθηκαν από τις 9 θέσεις παρατήρησης και μόνον αυτά. Λόγω του ισχυρού αναγλύφου του εδάφους, του εκτεταμένου ενδιαιτήματος και της βλάστησης, μεγάλο μέρος του ενδιαιτήματος παραμένει αθέατο. Από αυτούς τους λόγους εκτιμάται ότι ο πραγματικός πληθυσμός του αγριόγιδου στο δάσος του Φρακτού είναι πολλαπλάσιος των καταμετρηθέντων ατόμων. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού χρησιμοποιεί και περιοχές εκτός Παρθένου δάσους (Διατηρητέου Μνημείου της Φύσης), ενώ παρατηρήθηκαν άτομα και εκτός του Κ.Α.Ζ. Φρακτού, από δύο θέσεις παρατήρησης που είχαν τοποθετηθεί εκεί.

Με τις συνεχείς καταμετρήσεις θα προσδιοριστούν οι πληθυσμιακές τάσεις, καθώς και η αναλογία φύλων και ενήλικων/ανήλικών αγριόγιδων. Ενδιαφέρον επίσης υπάρχει από την πλευρά της Βουλγαρίας, καθώς εκπρόσωποι τόσο από το Ινστιτούτο Προστασίας της Βιοποικιλότητας, όσο και από την Βουλγαρική Κυνηγετική Ομοσπονδία έχουν συμμετάσχει στις καταμετρήσεις και έχουν καταθέσει προτάσεις, σύμφωνα με τις δικές τους εμπειρίες.

Σημεία Πώλησης

Οι χάρτες μας σε όλη την Ελλάδα.

Δείτε τα σημεία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

© Κυνηγετικός Οδηγός - Κυνηγετικοί Χάρτες - Παναγιώτης Τριανταφυλλάκος, 1989-2015

Το σύνολο του περιεχομένου του efox.gr και των χαρτών του Κυνηγετικού Οδηγού διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .