• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Κυνηγετικοί Χάρτες Ελλάδος 2018 -19 ( www.alopix.mobi )

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τη θήρα σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών..

Ημερομηνία Καταχώρισης: .

...δείτε παρακάτω..

 Ο νόμος Ν. 177/75 (ΦΕΚ 5/ Α/1975). ..προβλέπει

Άρθρο 7
1.Η περίπτωσις γ της παργράφου 2 του άρθρο 258 αντικαθίστανται ως ακολούθως
«Η αγοροπωλησία καθόλο το έτος του λαγώου και της πέρδικας, πλήν των κατόπιν αδείας της Δασικής Αρχής, διατιθεμένων πλεονασμάτων των εκτροφείων ώς θηραμάτων εκ των Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών»
2. Η περίπτωσις β της παραγράφου 3 του άρθρου 258 αντικαθίσταται ώς ακολούθως.
«Η θήρα (ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ) διά ενέδρας παρά τας πηγάς (καρτέρι) ή διά παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος, ώς και χρησιμοποιήσις βοηθού φέροντος όπλον, άνευ αδείας θήρας»
3.«Αι Δασικαί αρχαί δύνανται να εκδίδουν απαγορευτικάς διατάξεις θήρας, μόνο κατόπιν αποφάσεων του ΥΠ.ΓΕ, δημοσιευομένων διά της εφημερίδος της Κυβερνήσεως προς ρύθμισιν θεμάτων

Η κοινή υπουργική απόαφαση  στο ΦΕΚ 757/ Β΄/1985
ΧΡΟΝΟΣ ΘΗΡΑΣ

Άρθρο 5
....
3. Με αποφάσεις του υπoυργού Γεωργίας που εκδίδονται ύστερα από πρόταση της αρμόδιας δασικής αρχής ή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας. μπορεί να περιορίζονται η διάρκεια της περιόδου θήρας της παραγράφου Ι του άρθρου αυτού οι ημέρες θήρας κατά εβδομάδα σε ολόκληρη την επικράτεια ή σε τμήματα αυτής και ο αριθμός θηραμάτων, εφόσον διαπιστώνεται κίνδυνος μείωσης ορισμένων ειδών της άγριας πτηνοπανίδας, λόγω ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών.αφορώντων την προστασίαν και διαχείρισιν του θηραματικού πλούτου και της ασκήσεως θήρας.»

..στους παραπάνω νόμους στηρίζονται οι Δασικές αρχές και εκδίδουν ΔΑΔ αποφάσεις..αλλά δεν εκδίδουν αποφάσεις όλα τα Δασαρχεία και ιδιαίτερα εκείνα που αντιμετωπίζουν χιονόπτωση κλπ

...μέχρι στιγμής 30/11/16 βρήκαμε μόνο από τα παρακάτω Δασαρχεία αποφάσεις...

Δ/νση Δασών Φλώρινας.............ΦΕΚ 3645/Β/16
Δ/νση Δασών Καστοριάς............ΦΕΚ 3441/Β/16
Δασαρχείο Θεσσαλονίκης...........ΔΑΔ/4/16 ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ...
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης... .ΦΕΚ 3720/Β/16
Δασαρχείο Σουφλίου .............. ΦΕΚ 2993/Β/16
Δασαρχείο Καρδίτσας...............ΦΕΚ 3519/Β/16

..που απαγορεύουν τη θήρα παντός θηράματος λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών...

Σημεία Πώλησης

Οι χάρτες μας σε όλη την Ελλάδα.

Δείτε τα σημεία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

© Κυνηγετικός Οδηγός - Κυνηγετικοί Χάρτες - Παναγιώτης Τριανταφυλλάκος, 1989-2015

Το σύνολο του περιεχομένου του efox.gr και των χαρτών του Κυνηγετικού Οδηγού διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .