• Από τους έντυπους χάρτες...

  • ...στους ψηφιακούς !

  • ...και σε 12 διαφορετικά υπόβαθρα !!! .. Δείτε τη νέα εφαρμογή κυνηγετικών χαρτών...www.alopix.mobi!!!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Κυνηγετικοί Χάρτες Ελλάδος 2017 -18 ( www.alopix.mobi )

Απαγορεύσεις κυνηγίου Δασαρχείων λόγω χιονοπτώσεων...

Ημερομηνία Καταχώρισης: .

... εκδόθηκαν από τις παρακάτω Δασικές αρχές και ισχύουν μέχρι τέλους κυνηγετικής περιόδου (ενημέρωση 19/1/17 ώρα 9.30 π.μ.)

Δ/νση Δασών Φλώρινας............ΦΕΚ 3645/Β/16
Δ/νση Δασών Καστοριάς............ΦΕΚ 3441/Β/16
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης... .ΦΕΚ 3720/Β/16
Δασαρχείο Σουφλίου ............... ΦΕΚ 2993/Β/16
Δασαρχείο Καρδίτσας................ΦΕΚ 3519/Β/16
Δασαρχείο Σερρών....................ΦΕΚ 3814/Β/16
Δασαρχείο Ιωαννίνων...............ΦΕΚ 3926/Β/16
Δασαρχείο Σιδηρικάστρου..........ΦΕΚ 3943/Β/16
Δασαρχείο Θεσσαλονίκης ..........ΦΕΚ 3948/Β/16
Δασαρχείο Βέροιας....................ΦΕΚ 4012/Β/16
Δ/νση ΔΑΣΩΝ Λέσβου...............ΦΕΚ 4333/Β/16
Δ/νση ΔΑΣΩΝ Χανίων................ΦΕΚ 4381/Β/16
Δασαρχείο Λαγκαδά...................ΦΕΚ 4381/Β/16
Δασαρχείο Κιλκίς.......................ΦΕΚ 4381/Β/16
Δασαρχείο Νάουσας...................ΦΕΚ 3856/Β/16
Δασαρχείο Αρναίας.....................ΦΕΚ 3972/β/16
Δ/νση ΔΑΣΩΝ Τρικάλων..............ΦΕΚ 4063/Β/16
Δ/νση ΔΑΣΩΝ Λάρισας................ΦΕΚ 4064/Β/16
Δ/νση ΔΑΣΩΝ Κορινθίας.............ΦΕΚ 25/Β/17
Δασαρχείο Καβάλας....................ΦΕΚ 33/Β/17
Δ/νση ΔΑΣΩΝ Αιτω/νίας............ΦΕΚ 52/Β/17
Δ/νση ΔΑΣΩΝ Χίου....................ΦΕΚ  49/Β/17
Δασαρχείο Σταυρού....................ΦΕΚ 3985/Β/16
Δ/νση ΡΟΔΟΠΗΣ.......................ΦΕΚ 4255/Β/16
Δασαρχείο Δράμας .....................ΔΑΔ 1 /10/1/2017
Δασαρχείο Νευροκοπίου..............ΔΑΔ 1 /11/1/2017
Δασαρχείο Ξάνθης.......................ΔΑΔ 1 /9/1/2017
Δασαρχείο Σταυρούπολης ............ΔΑΔ 1/ 11/9/2017
Δασαρχείο Πολυγύρου.................ΔΑΔ 1/ 10/1/2017
Δασαρχείο Σουφλίου....................             22/8/2016
Δασαρχείο Διδυμοτείχου...............ΔΑΔ  1 /10/1/2017
Δ/νση ΔΑΣΩΝ Μαγνησίας.............ΔΑΔ     22/11/2016
Δ/νση ΔΑΣΩΝ Εύβοιας.................ΔΑΔ      16/11/2016
Δ/νση ΔΑΣΩΝ Φθιώτιδας..............ΔΑΔ      1/12/2016
Δασαρχείο Άμφισσας....................ΔΑΔ  1   101/2017
Δ/νση ΔΑΣΩΝ Καρδίτσας...............           18/10/2016   ??? πάει γιά ΦΕΚ
Δασαρχείο Λιδορικίου....................ΔΑΔ 1  16/1/2017
Δασαρχείο Βυτίνας........................ΔΑΔ  1  12/1/2017
Δασαρχείο Τρίπολης..................... ΔΑΔ 1  12/1/2017
Δασαρχείο Κυνουρίας....................ΔΑΔ 1   12/1/2017
Δασαρχείο Σπάρτης.......................ΔΑΔ 1  12/1/2017
Δ/νση ΔΑΣΩΝ Άρτας ....................ΔΑΔ 10/10  12/1/2017
Δ/νση ΔΑΣΩΝ Κοζάνης...............            
19/10/2016
Δ/νση ΔΑΣΩΝ Καστοριάς ..............ΔΑΔ 35  1/11/2016
Δ/νση ΔΑΣΩΝ Γρεβενών................ΔΑΔ 4   11/1/2017
Δασαρχείο Γουμένισσας .................ΔΑΔ 1  10/1/2017
Δ/νση ΔΑΣΩΝ Ρεθύμνου..........................11/1/2-17
Δ/νση ΔΑΣΩΝ Λασηθίου..........................10/1-2017
Δ/νση ΔΑΣΩΝ Θεσπρωτίας.............ΔΑΔ 1  1/12/2016
Δασαρχείο Σπάρτης........................ΔΑΔ 1  13/1/2017
Δ/νση ΔΑΣΩΝ Κερκύρας ...............ΔΑΔ 1  13/1/2017

 

και απαγορεύουν τη θήρα παντός θηράματος....

 1ον όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος.

2ον σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυσμενών συνθηκών όπως χιονοπτώσεων και παγετού μεγάλης διάρκειας και έντασης.

συνεχίζεται η αναζήτηση και άλλων αποφάσεων αλλά δεν βγάζουν όλα τα Δασαρχεία ιδιαίτερα σε περιοχές με χιονόπτωση κλπ αποφάσεις...

ΥΠΟΨΗ Οι ΔΑΔ είναι κανονιστικές πράξεις και συμφωνα με απόφαση 1287/2009 του ΣτΕ πρέπει να δημοσιεύονται στα ΦΕΚ

ΠΡΟΣΟΧΗ  

1ον Οι απαγορεύσεις ισχύουν μέχρι τέλος κυνηγετικής περιόδου και για τις ημέρες εκείνες  που υπάρχει πλήρης χιονοκάλυψη, παγετός, συνεχής χιονόπτωση κλπ.

2ον και τα δασαρχεία που δεν εξέδωσαν αποφάσεις ΦΕΚ μπορούν να στηριχτούν στο παρακάτω νομικό πλαίσιο..οπότε συνιστούμε να είναι οι συνάδελφοι προσεκτικοί όπου υπάρχει χιονοκάλυψη κλπ

3ον όπου αναφέρονται Διευθύνσεις Δασών η απαγόρευση αφορά ολόλκληρο το Νομό

 

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Ν. 177/75 (ΦΕΚ 5/ Α/1975).
Άρθρο 7

1.Η περίπτωσις γ της παργράφου 2 του άρθρο 258 αντικαθίστανται ως ακολούθως
«Η αγοροπωλησία καθόλο το έτος του λαγώου και της πέρδικας, πλήν των κατόπιν αδείας της Δασικής Αρχής, διατιθεμένων πλεονασμάτων των εκτροφείων ώς θηραμάτων εκ των Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών»
2. Η περίπτωσις β της παραγράφου 3 του άρθρου 258 αντικαθίσταται ώς ακολούθως.
«Η θήρα (ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ) διά ενέδρας παρά τας πηγάς (καρτέρι) ή διά παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος, ώς και χρησιμοποιήσις βοηθού φέροντος όπλον, άνευ αδείας θήρας»
3.«Αι Δασικαί αρχαί δύνανται να εκδίδουν απαγορευτικάς διατάξεις θήρας, μόνο κατόπιν αποφάσεων του ΥΠ.ΓΕ, δημοσιευομένων διά της εφημερίδος της Κυβερνήσεως προς ρύθμισιν θεμάτων

ΦΕΚ 757/τ. Β΄/18-12-1985
ΧΡΟΝΟΣ ΘΗΡΑΣ 

Άρθρο 5
....
3. Με αποφάσεις του υπoυργού Γεωργίας που εκδίδονται ύστερα από πρόταση της αρμόδιας δασικής αρχής ή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας. μπορεί να περιορίζονται η διάρκεια της περιόδου θήρας της παραγράφου Ι του άρθρου αυτού οι ημέρες θήρας κατά εβδομάδα σε ολόκληρη την επικράτεια ή σε τμήματα αυτής και ο αριθμός θηραμάτων, εφόσον διαπιστώνεται κίνδυνος μείωσης ορισμένων ειδών της άγριας πτηνοπανίδας, λόγω ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών.αφορώντων την προστασίαν και διαχείρισιν του θηραματικού πλούτου και της ασκήσεως θήρας.»

..Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ..ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΔΑΔ ...που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν...

 

Σημεία Πώλησης

Οι χάρτες μας σε όλη την Ελλάδα.

Δείτε τα σημεία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

© Κυνηγετικός Οδηγός - Κυνηγετικοί Χάρτες - Παναγιώτης Τριανταφυλλάκος, 1989-2015

Το σύνολο του περιεχομένου του efox.gr και των χαρτών του Κυνηγετικού Οδηγού διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .